ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Συνάδελφοι,

Στην περίπτωση τη δική μου συμβαίνει το εξής:

Στο μήνα Δεκέμβριο έχει ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 170€
Και υπόλοιπο οφειλών, 88,85€ ενώ το προηγούμενο πεντάμηνο στο ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΩΝ είχε ΜΗΔΕΝ.

ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ