Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,


        Ορισμένοι από εμάς στη σύνταξη του Δεκεμβρίου αντί να πάρουν περισσότερα χρήματα
(λόγω της αναπροσαρμογής του ποσοστού παρακράτησης από το 5% στο 4%)
είδαν τη σύνταξή τους να μειώνεται.

        Αυτό έγινε λόγω του ότι οι ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ
της τελευταίας καταβολής των εισφορών από το ΟΤΕ και την έναρξη καταβολής από τον συνταξιούχο
δεν έχουν καταβληθεί (περίπου 2 ή 3 μήνες).

        Επιπλέον ορισμένοι από εμάς προκειμένου να δούν τι είχε συμβεί κατέφυγαν στο ΙΚΑ για έκδοση
ενημερωτικού με αποτέλεσμα να ενταθεί η αγωνία δεδομένου ότι εμφανιζόντουσαν μεγάλες οφειλές.
Η ενημέρωση που πήραμε από το ΤΑΠ-ΟΤΕ Αγίου Κωνσταντίνου 16 είναι ότι τα ενημερωτικά σημειώματα
που εξέδωσε το ΙΚΑ δεν είχαν ελεγχθεί και είναι λάθος.


Γ. Θαλασσινός