Θεόδωρος Μακρής

Συνάδελφοι γειά σας μετά απο πολύ καιρό,
Στη δική μου περίπτωση λέει αχρεωστήτως καταβληθέντα 100 ευρώ και υπόλοιπα
οφειλών 784,85. Πληροφορήθηκα ανεπισήμως και πιστεύω το πρόβλημα είναι
στις εισφορές ασθενείας του 2012. Εμείς είχαμε κάνει αίτηση να μην υπολογισθεί
η σχολή στον πραγματικό χρόνο προυπηρεσίας ώστε να τον αναγνωρίσει ο ΟΤΕ ως
πλασματικό, όπως και έγινε με την απόφαση συνταξιοδότησης,και επομένως πλήρωσε αυτός όλο τον υπολειπόμενο χρόνο. Για μένα συγκεκριμένα μέχρι 5-11-2012.Άρα εγώ έπρεπε να πληρώνω εισφορά ασθένειας απο 6-11-2012 και μετά.
Τώρα τι ανακάλυψαν οι φωστήρες δεν ξέρω,μας έχουν σπάσει τα νεύρα, αλλά νομίζω αυτό πρέπει να ψάξουμε.
       Σας χαιρετώ
       Θεόδωρος Μακρής
       6974500746 Ιωάννινα