Χαβάνης Αλέξανδρος

Τελικά τι έγινε με την συνέχιση αναδρομικών κρατήσεων που αναφέρει ο συνάδελφος Τσαμαδός ? Υπάρχει κάποια λογική ερμηνεία γιατί η υπερβολική αύξηση του φόρου κατά ποσό ίσο ακριβώς με την αναδρομική κράτηση δεν είναι κατανοητή. Πρέπει να έχει γίνει πραγματικά λάθος, εκτός κι αν δεν μπορώ να ερμηνεύσω κάτι σωστά. Μήπως ο συνάδελφος Τσαμαδός έχει κάτι νεώτερο ? Ευχαριστώ.
Χαβάνης Αλέξανδρος