Σταύρος Τσογκανής

Επειδή όλοι αναρωτιόμαστε πως (σε τι ποσοστό) περικόπηκαν οι συντάξεις μας (τελευταίες πληρωμές), στέλνω ένα δημοσίευμα.Πηγή του: «ο Τύπος των συνταξιούχων σιδηροδρομικών».