Λειβαδάς Επαμεινώνδας

Για την Θεσσαλονίκη προβλέπεται κάποια συνάντηση συνάδελφοι;
Λειβαδάς Επαμεινώνδας