Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,

Διαβάστε τα νέα δεδομένα στη διεύθυνση
http://pes-ote.blogspot.com
ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ ΣΤΙΣ 15/3 ΩΡΑ 10:30

Γ. Θαλασσινός