ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Συνάδελφοι συμφωνώ με τον συνάδελφο Θαλασσινό για να κάνουμε αγωγές για τις απώλειες που έχουμε μέχρι τώρα, όμως ο σύλλογος συνταξιούχων είδει έχει κάνει για τα δώρα και για τον ΛΑΦΚΑ και έχει δημοσιεύσει στο φύλλο του ότι για αυτά δεν χρειάζεται να προσφύγουμε είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά. Αν γνωρίζει κάποιος άλλος κάτι ενημερώστε μας.
Ευχαριστώ
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ