Μάριος Δερέκας

Αφορά τον συνάδελφο κ. Θαλασσινό

Πρότασή μαυ είναι, να αναρτηθεί η λίστα των συναδέλφων που έστειλες στον δικηγόρο, ώστε να γνωρίζουμε αν έχει γίνει πιθανόν κάποιο λάθος.

Μάριος Δερέκας