Γ. Θαλασσινός

Συνάδελφοι,

μετά τις συζητήσεις που είχαμε με τον δικηγόρο καταλήξαμε στα παρακάτω

θα προσφύγουμε στην δικαιοσύνη για 2 καταρχήν θέματα

1) για το θέμα της ενσωμάτωσης του οικογενειακού επιδόματος στο πλαφόν
2) για την περικοπή λόγω ηλικίας (κάτω των 60 ετών)

και παραμένει να συζητήσουμε την περικοπή ή τις περικοπές στις επικουρικές -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
_*Ενσωμάτωση του οικογενειακού επιδόματος στο πλαφόν*_
Σύμφωνα με το νόμο 2084/1992 καμμιά σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλαφόν (2773 ¤ σήμερα) _εξαιρουμένων των οικογενειακών επιδομάτων._
Τον Ιούλιο 2011 ο εφαρμοστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου τροποποίησε τον παραπάνω νόμο αφού καθόρισε ότι καμμιά σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλαφόν (2773 ¤ σήμερα) _συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού επιδόματος
_Αυτό σημαίνει ότι όσα ποσά υπερβαίνουν το 2773 (μικτές αποδοχές κύριας σύνταξης ) περικόπτονται αναδρομικά από 1/7/2011
_*Περικοπή λόγω ηλικίας (κάτω των 60)*_
Η περικοπή αυτή ήδη έχει συντελεσθεί και θα την έχουμε μέχρι να γίνουμε 60 ετών. Οπως γνωρίζετε έπεται και η περικοπή κάτω των 55ετών που ακόμα δεν έχει νομοθετηθεί.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
συμφωνήσαμε
  * οι αγωγές θα είναι σε ομάδες των 15 ατόμων
  * θα γίνουν ξεχωριστές αγωγές για κάθε θέμα
  * το κόστος κάθε αγωγής είναι
           100 ¤ το παράβολο ανα άτομο
           120 ¤ αμοιβή δικηγόρου ανα άτομο
           και 12% σε όποιο θετικό αποτέλεσμα έχουμε
  * τα κόστη αυτά αφορούν προσφυγές πρώτου βαθμού που σημαίνει ότι σε     δεύτερο βαθμό (εφετείο) θα υπάρξουν άλλες αμοιβές που θα     καθορισθούν τότε
  * Προβλέπεται να πάρουμε ημερομηνία εκδίκασης περίπου το 2015 ή 2016
  * για οποιαδήποτε καταβολή θα εκδίδεται απόδειξη ανά άτομο
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μέχρι Δευτέρα 10/10/2011 όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στις παραπάνω αγωγές να γνωστοποιήσετε τα στοιχεία σας μέσω e-mail στο g-seaman@otenet.gr (είναι το e-mail μου) στο e-mail που θα στείλετε θα πρέπει να αναφέρονται ρητά
  * ονοματεπώνυμο
  * δ/νση
  * τηλέφωνο
  * και την αγωγή ή αγωγές που επιθυμείτε
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
κάθε ερώτηση η διευκρίνηση μέσω αυτού e-mail (g-seaman@otenet.gr)

Γ. Θαλασσινός