Κ. Μανατάκης

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ"
Η μεγαλύτερη απάτη των τελευταίων στον χώρο των ασφαλιστικών εταιριών. Όλοι οι υπουργοί που πέρασε το σκάνδαλο από τα χέρια τους, το έβαλαν στο συρτάρι για να μην κλείσουν οι 3 εταιρείες! Όμως ο κόσμος έχανε τα χρήματα του! Το πρόβλημα δεν είναι οι ασφάλειες αυτοκινήτων αλλά οι ασφάλειες ζωής. Το όνομα αυτού Παύλος Ψωμιάδης.

Από σήμερα τους δέσμευσαν την περιουσία. Χοντρό σκάνδαλο για τον κόσμο που χάνει τα λεφτά για τις συντάξεις....

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΠ.Ε.Ι.Α(ανεξάρτητη εποπτική αρχή):
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»

Το Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίασή του στις 21-5-2009:
Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση (δέσμευση) του συνόλου των, κατά την έκδοση της παρούσας υφιστάμενων, σε ασφαλιστική τοποθέτηση και ελεύθερων, παγίων περιουσιακών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών μέσων, της ασφαλιστικής εταιρίας με την ... επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΝΔ400/1970, όπως ισχύει.
Διατηρείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17γ του ΝΔ 400/1970, η δια της υπ’ αρ. 125/2/29-7-2008 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. επιβληθείσα απαγόρευση διάθεσης των από 29-7-2009 πιστωτικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών της ως άνω εταιρίας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ»

Το Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίασή του στις 21-5-2009: Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση (δέσμευση) του συνόλου των, κατά την έκδοση της παρούσας υφιστάμενων, σε ασφαλιστική τοποθέτηση και ελεύθερων, παγίων περιουσιακών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών μέσων, της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών (Α.Ε.Α.Ζ.)», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31369/05/Β/94/008, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΝΔ 400/1970, όπως ισχύει.
Διατηρείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17γ του ΝΔ 400/1970, η δια της υπ’ αρ. 125/2/29-7-2008 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. επιβληθείσα απαγόρευση διάθεσης των από 29-7-2009 πιστωτικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών της ως άνω εταιρίας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Το Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίασή του στις 21-5-2009: Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση (δέσμευση) του συνόλου των, κατά την έκδοση της παρούσας υφιστάμενων, σε ασφαλιστική τοποθέτηση, παγίων περιουσιακών στοιχείων, χρηματοπιστωτικών μέσων και υπολοίπων διαθεσίμων τραπεζικών λογαριασμών, της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΝΔ 400/1970, όπως ισχύει.
Επίσης, απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση (δέσμευση) του συνόλου των ελεύθερων, παγίων περιουσιακών στοιχείων, χρηματοπιστωτικών μέσων και υπολοίπων διαθεσίμων τραπεζικών λογαριασμών που η εταιρία τηρεί σε τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΝΔ 400/1970, όπως ισχύει....

Συνάδελφοι,δεν έχω τίποτα με το ΣΥ.Σ.Π.Α και ευχαρίστως θα έπαιρνα μέρος στο ασφαλιστικό πρόγραμμα που μας προτείνει ο συνάδελφος συνταξιούχος...

αλλά....διαβάσα σε ενα blog τα παραπάνω και αναρωτιέμαι....

τι συμβαίνει εκει?

είναι η ίδια ασφαλιστική αυτή που έχει υπογράψει ομάδικο συμβόλαιο ο ΣΥ.Σ.ΠΑ?

και γιατί δεν μας λέει τίποτα γι αυτό ο συνάδελφος?

δεν γνωρίζει?

Αν ξέρει κάποιος συνάδελφος κάτι περισσότερο ας με ενημερώσει....

σας ευχαριστω

ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ