Δ. Αποστόλου (Ενημέρωση 1)

Οι Συνάδελφοι Χαραλαμπίδης και Μαρούλης, επισκεύτηκαν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παλιό ΤΑΠ-ΟΤΕ) στον 3ο όροφο και πληροφορήθηκαν ότι πρέπει να συνταχθεί από κάθε έναν από τους αποχωρούντες ένα 6σέλιδο έντυπο όμοιο με αυτό που υπάρχει στη διεύθυνση:

http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/s1.pdf

Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι που θα το συμπληρώσουν σωστά και έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν, να ενημερώσουν το e-mail του Blog, με όποια διευκρίνηση κρίνουν αυτοί ότι χρειάζεται στα διάφορα σημεία του εντύπου (π.χ. προθεσμίες, ειδικές περιπτώσεις κλπ), για να βοηθηθούν και οι υπόλοιποι.
Ευχαριστώ