Παράκληση για συνεργασία.

Συνάδελφοι, όπως ξέρουμε, με την Ειδική Εγκύκλιο 317 της 20/5/2009, ρυθμίζονται τα θέματα της Εθελουσίας αποχώρησής μας. Δύο χρονικές περίοδοι είναι σημαντικές:

Α) Ο μήνας που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης, όσοι ΔΕΝ επιθυμούν πλέον να συμμετάσχουν στην εθελουσία αποχώρηση (Άρχισε από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ 75 δηλαδή την 15/5/2009 και τελειώνει την 15/6/2009).

Β) Η τρίμηνη χρονική περίοδος αποχώρησης όσων συνεχίζουν να επιθυμούν να φύγουν (Αρχίζει από 16/6/2009 και τελειώνει 15/9/2009).

Όσοι λοιπόν συνάδελφοι δεν κάνουν αίτηση ανάκληση και πληρούν τις προϋποθέσεις απόλυσης (βλέπε παράγραφο 4 της παραπάνω Ε.Ε.), μπορούν να αποχωρούν από 16/6/2009.

Αυτό που ενδιαφέρει όλους αυτούς είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται έτσι ώστε να μη χαθεί άλλος χρόνος και να αποφευχθούν τυχόν λάθη, παραλήψεις και περιττός κόπος.

Γιαυτό παρακαλούνται όποιοι Συνάδελφοι γνωρίζουν τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται,

α) είτε γιατί είναι οι πρώτοι που θα αποχωρήσουν,

β) είτε λόγω υπηρέτησής τους σε αρμόδια Υπηρεσία,

γ) είτε από πρόσφατη αποχώρηση άλλων γνωστών τους,

να αποστέλλουν στο e-mail του blog οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για να αναρτηθεί. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός του blog.

Σας ευχαριστώ.