Εμμ. Πατέλης

Είναι γνωστό ότι με τον ν.4024/11 έγινε μείωση της σύνταξης μας κατά 20%.
Ο νόμος αναφέρει : "......μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ......"
Σαφέστατα αναφέρεται σε μείωση σύνταξης και όχι σε κράτηση έναντι κάποιου σκοπού  όπως π.χ. η "ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ".
Συνεπώς το ποσό μείωσης που προκύπτει  θα πρέπει να μειώνει το ποσό της σύνταξης που αναγράφεται στο "ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ" στο πρώτο τμήμα  του «Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων»
Αντίθετα σε εμάς το εμφανίζουν ως «ΚΡΑΤΗΣΗ Ν.4024/11» μαζί με τις υπόλοιπες κρατήσεις  (Ασθενείας, εισφορά αλληλεγγύης, φόρου κλπ)
Αυτό έχει ως συνέπεια, αφενός να είναι αυξημένες όλες οι κρατήσεις και αφετέρου να εμφανίζεται η μικτή σύνταξη αυξημένη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Εάν η  Σύνταξη είναι 2.773,40 (το πλαφόν) και η μείωση βάσει του ν.4024/11 είναι 219,28 τότε οι αποδοχές μας είναι 2.554,12 (2.773,40-219,28).
Δηλαδή η πραγματική σύνταξη έιναι  2.554,12  και όχι το 2.773,40.
Επίσης ως βάση υπολογισμού για τις κρατήσεις πρέπει να είναι  το 2.554,12 και όχι το 2.773,40.
Πέρα όλων των ανωτέρω σε περίπτωση νέου πλαφόν, όπως ακούγεται, θα λάβουν υπόψη τους το 2.773,40. (Θα αρχίσουμε πάλι να μη προλαβαίνουμε να μετράμε τις σφαλιάρες.)

Στις 21/6 έστειλα email στο ΙΚΑ με το οποίο τους ζήτησα να προβούν σε διορθώσεις.
Ο παραλήπτης το αναμεταβίβασε στην Δ/νση Παροχών του ΙΚΑ.
Περιμένω την απάντηση τους.

Εμμ. Πατέλης.