Θεόφιλος Καπέλης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να δώσω μια επιπλέον πληροφορία και να κάνω και μια διόρθωση δικού μου λάθους στα προηγούμενα που έγραψα
και αφορούν την έκτακτη εισφορά για εισοδήματα του 2009.

Ο νόμος που επέβαλλε αυτή την εισφορά είναι ο:   3833/2010.

Το λάθος μου είναι όσον αφορά τις κλίμακες… δεν υπάρχουν δύο κλίμακες παρά
επιβλήθηκε εισφορά μόνο για εισοδήματα του 2009 από οποιαδήποτε πηγή που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ.
Σε όσους από εμάς που την πατήσαμε δηλώνοντας την αποζημίωση λόγω απόλυσης και συνταξιοδότησης (από τον ΟΤΕ),
στον κωδικό 659 , πρόσθεσαν αυτό το ποσό με τα φορολογητέα ποσά που δηλώσαμε για το 2009 (κύρια δήλωση + συμπληρωματική)
και σε ολόκληρο πλέον ποσό επιβλήθηκε εισφορά 1% σε όλο το ποσό.
Ένα παράδειγμα: κάποιος δήλωσε 21.000 το 2009 και 23.000 με τη συμπληρωματική και 5.000 για την επικουρική και 52.500 για την αποζημίωση.
Έχουμε λοιπόν 21.000 + 23.000 + 5.000 + 52.500 = 101.500
Έκτακτη εισφορά : 101.500 Χ 1% = 1015 ευρώ.


Θεόφιλος Καπέλης


thkape4@otenet.gr