Παπανδρέου Θεόδωρος

Συνάδελφοι το blog πρέπει να ζωντανέψει.
Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη.
Ας μην διαβάζουμε μόνο άλλο πιά.....
Πρέπει να γράφουμε.

Σας χαιρετώ όλους
Παπανδρέου Θεόδωρος
thpa2005@yahoo.gr
Πάτρα