ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ....

Συνάδελφοι, λόγω των σημερινών τρίτων γενεθλίων από την κατάθεση των αιτήσεών μας θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω.
Είναι σίγουρο, ότι η τριετής αυτή καθυστέρηση που χαρακτηρίζει την υπόθεσή μας, έχει επηρεάσει την υγεία μας, το μέλλον μας και την εμπιστοσύνη μας προς την Υπηρεσία και όχι μόνο.
Κανείς δεν ξεχνά ότι το 6,5 % του τότε προσωπικού που αντιπροσώπευαν οι 700 δεν έχει πάρει απάντηση στην καθόλα νομότυπη αίτησή του για ένταξή του στην εθελουσία εδώ και τρία χρόνια. Με τις αποσπασματικές απαντήσεις τόσο του ΟΤΕ όσο και του Ασφαλιστικού φορέα σε συναδέλφους, αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι πληρούσαμε τις προϋποθέσεις ένταξής μας στην εθελουσία. Δεν μπορούσε να υπάρξει νομότυπη δικαιολογία (ο ΟΤΕ το ήξερε), γι’ αυτό και δεν πήραμε καμία απάντηση. Ούτε ισχύει πλέον το πνεύμα Πρόνοιας που μπορούσε μέχρι τώρα να ισχυριστεί.
Συνάδελφοι, το κύριο κέρδος που έχει κάποιος που συμμετέχει σε εθελουσία συνταξιοδότηση, είναι ο χρόνος ζωής και καλής φυσικής κατάστασης που κερδίζει. Όλοι μας είχαμε κάποια σχέδια στο μυαλό μας το 2005 όταν κάναμε την αίτηση. Σε λίγο μπαίνει το 2009, το τέταρτο έτος εκκρεμότητας και απώλειας του πολύτιμου χρόνου που πίσω δεν γυρνά….
Με αυτό στο μυαλό μας και επί πλέον τις νέες διατάξεις που ισχύουν με το καινούργιο Ασφαλιστικό νόμο (αύξηση της σύνταξης κατά 3,3 % κατ’ έτος παραμονής πέραν της 35ετίας-εξαγορά Στρατιωτικής θητείας στα 58), μία μερίδα από τους 636 (που πλησιάζουν τους 200 συνολικά) συμπληρώνει τα απαιτούμενα 35 ασφαλιστικά χρόνια με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 58 έτους της ηλικίας τους στο ίδιο έτος. Οι συνάδελφοι αυτοί αδιαφορώντας για τυχόν ευκαιρία πρόωρης αποχώρησής του (επίλυση του θέματός μας με τη παλαιά εθελουσία ή μια νέα), βλέπουν με καλό μάτι την παραμονή τους στην Υπηρεσία μέχρι τότε, γιατί έχουν την δυνατότητα, εξαγοράζοντας τον χρόνο του Στρατού, να εξασφαλίσουν επιπλέον σύνταξη τουλάχιστον κατά 6,6 %. Είναι εμφανής η πτώση της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων με την τιμαριθμική αύξηση που βλέπουμε καθημερινά και γνωστή η βραδύτητα αυξήσεων στις συντάξεις.
Επιπλέον θα έχουν όλη την άνεσή τους, με βάση τα τελευταία στοιχεία της υπόθεσής μας, να διεκδικήσουν αποζημιώσεις τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν φυσικά και της ηρεμίας που θα εξασφαλίσουν γνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να περιμένουν πλέον μάταια.
Ίσως η καθυστέρηση τελικά να άνοιξε νέες ευκαιρίες σε αρκετούς από εμάς. Εύχομαι το καλύτερο για τον καθένα σας.

Δ. Αποστόλου