Γ. Θαλασσινός (11)

Συνάδελφοι,

Καθημερινά λαμβάνω μηνύματα από πολλούς συναδέλφους απ’ όλη την Ελλάδα που περιέχουν αγανάκτηση, πικρία, αδημονία οργή, απογοήτευση κ.λ.π.

Όλοι γνωρίζετε, όσοι έχετε έρθει σε επαφή μαζί μου, ότι σας αντιμετώπισα, έτσι θέλω να πιστεύω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρόλο που ήμουν αναγκασμένος να επαναλαμβάνω πάνω από 20 φορές την ημέρα τα ίδια πράγματα.

Δεν υποτίμησα ποτέ την νοημοσύνη κανενός, άκουγα και ακούω όλες τις κριτικές, καλόπιστες ή κακόπιστες, τις προτάσεις και υποδείξεις όλων των συναδέλφων.

Όμως η δράση της 3μερούς επιτροπής διέπεται από συλλογικότητα, συγκερασμό απόψεων, συζητήσεων αλλά και βασίζεται στη γνώση και τις πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέχρι σήμερα.

Επομένως εάν δεν έχει γίνει αποδεκτή μια πρόταση οποιουδήποτε συναδέλφου δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι ισοπεδώνουμε την προσωπικότητά του.

Όσο αφορά την άμεση δημοσίευση των αναρτήσεων στο blog θέλω να επισημάνω ότι δεν διαθέτουμε έμμισθους υπαλλήλους για τη δουλειά αυτή και προς τιμή του συναδέλφου Δ. Αποστόλου που είχε αυτή την πρωτοβουλία της δημιουργίας του blog όλες τις αναρτήσεις τις διεκπεραιώνει άμεσα.

Αναφορικά με την ΟΜΕ-ΟΤΕ και τις συναντήσεις με την Διοίκηση για τη συλλογική σύμβαση εργασίας ο καθένας από μας έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στους εκλεγμένους εκπροσώπους του για να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία .

Όποιος όμως πιστεύει ότι οι πληροφορίες που αναρτώνται από μένα στο blog είναι ανεύθυνες να μην τις ξαναδιαβάσει και να βρει άλλα κανάλια επικοινωνίας που θεωρεί αξιόπιστα και υπεύθυνα.

Τέλος θέλω να υπενθυμίσω ότι όποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι ο μέχρι σήμερα τρόπος διεκδίκησης και δράσης για την επιτυχή υλοποίηση του θέματός μας δεν τον εκφράζει, έχει υποχρέωση προς τον εαυτό του να αναζητήσει οποιαδήποτε άλλη μορφή θεωρεί θα έχει καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα

Γ. Θαλασσινός