ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ

Διαπίστωσα και εγώ όπως και ο κ. Βλάχος Απόστολος διαφορές στις καθαρές αποδοχές και στον παρακρατούμενο φόρο κάνοντας την σύγκριση αυτών που γράφουν στη φορολογική δήλωση με τα τρίμηνα του ΙΚΑ . Μήπως υπάρχει κανένα νέο από το μέτωπο ; Ευχαριστώ