ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Eίδα την σημερινή πληρωμή σύνταξης και είναι μειωμένη κατά 160 euro που οφείλετε αυτό:
ξέρει κανείς: Μιλάω για την σύνταξη Μαΐου Ευχαριστώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ