Χαράλαμπος Μαχαιρίδης

Καλησπέρα
Σε συνέχεια όσων αναρτήθηκαν στο blog ( Μανατάκης Κωνσταντίνος - Στογιάννης Γρηγόρης ) .
Η εφαρμογή απαντάει στην ιστοσελίδα :  https://apps.ika.gr/eAMAIdentification/faces/check.xhtml
Αν δεν εμφανιστεί απ' ευθείας μπορείτε να δοκιμάσετε :
http://www.ika.gr/gr/infopages/ehome.cfm
Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ - ΑΦΜ
Ζηταει να πληκτρολογηθεί ο δεκαπενταψήφιος κωδικός Α.Μ. ΔΙΑΣ ΙΚΑ ( βρίσκεται στο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ) και αφού συμπληρωθεί ο κωδικός οπτικής επιβεβαίωσης πατάμε Έλεγχο.
Να είσαστε και να περνάτε όλοι καλά.

     Χαράλαμπος Μαχαιρίδης Ξάνθη