Γεώργιος Θαλασσινός

Συνάδελφοι, συν-πάσχοντες


Μετά από πολύ βάσανο, συζητήσεις, αναμονή και σκέψεις για πιο αποτελεσματική δράση,
θεωρώ ότι ήρθε η ώρα για προσφυγή στα δικαστήρια με αγωγή κατά της περικοπής του οικογενειακού επιδόματος
μέσω της ένταξής του στο πλαφόν και τις ηλικιακές περικοπές (κάτω των 60 και κάτω των 55)

Θα κατατεθεί ένα δικόγραφο και για τα δύο θέματα, δηλαδή μια δίκη
Οι απαιτήσεις θα είναι εξατομικευμένες, δηλαδή θα υπάρχει απαίτηση ανά άτομο που θα συμμετάσχει στη δίκη

χρειάζονται:

1) φωτοτυπίες των εκκαθαριστικών σημειωμάτων κύριας σύνταξης
2) κόστος 250€ ανά συμμετέχοντα που θα καταβάλλει σε συννενόηση με τον δικηγόρο
3) επικοινωνία με τον δικηγόρο αν έχεις απορίες ή για διευκρινήσεις
Σας θυμίζω τις μέχρι σήμερα περικοπές

Νόμος 3863/2010 - Άρθρο 38

1. Από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)
α. Για συντάξεις από 1.400,01 έως 1.700,00 , ποσοστό 3%
β. Για συντάξεις από 1.700,01 έως 2.000,00 , ποσοστό 6%
γ. Για συντάξεις από 2.000,01 έως 2.300,00 , ποσοστό 7%
δ. Για συντάξεις από 2.300,01 έως 2.600,00 , ποσοστό 9%
ε. Για συντάξεις από 2.600,01 έως 2.900,00 , ποσοστό 10%
στ. Για συντάξεις από 2.900,01 έως 3.200,00 , ποσοστό 12%
ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 έως 3.500,00 , ποσοστό 13%
η. Για συντάξεις από 3.500,01 και άνω, ποσοστό 14%.


Νόμος 3986/2011 - Άρθρο 44
Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους ... που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως εξής:
i. Για συντάξεις από 1.700,01 έως 2.300,00 , ποσοστό 6%.
ii. Για συντάξεις από 2.300,01 έως 2.900,00 , ποσοστό 8% και
iii. Για συντάξεις από 2.900,01 και άνω, ποσοστό 10%.

Νόμος 4024/2011 - Άρθρο 2

Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους.... μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.
Νόμος 4024/2011 - Άρθρο 2
Από 1.11.2011 στους συνταξιούχους ... οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.

Ν. 4051/2012 άρθ. 6 του

Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια ΕΥΡΩ (1.300), μειώνονται κατά 12% από 01/01/2012


δικηγόρος
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΤΗΛ. 2103611777
e-mail  papailiu@otenet.grΓεώργιος Θαλασσινός