Δ. Αποστόλου

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥ.Σ.Π.Α. – ΟΤΕ

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης ΟΤΕ ( ΣΥ.Σ.Π.Α. – ΟΤΕ ) ιδρύθηκε πριν από 3 περίπου χρόνια , προκειμένου να υπάρξει νομική προσωπικότητα - απαραίτητη για τη διαπραγμάτευση και συμφωνία με Ασφαλιστική Εταιρεία πάνω σε ένα πρόγραμμα ομαδικής συμπληρωματικής ασφάλισης για τους συνταξιούχους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Το ως άνω πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εδώ και 30 περίπου μήνες , έχει ξεπεράσει τα 3.000 συμβόλαια και καλύπτει τους συμμετέχοντες για τις όποιες νοσηλευτικές τους ανάγκες κατά 100% πέραν εκείνων των δαπανών που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός μας φορέας ( ελεύθερη επιλογή Νοσοκομείου ) .

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο ομαδικό συμβόλαιο δεν υπάρχει ΄΄απαλλασσόμενο ποσό ΄΄ (δηλαδή πληρώνει από το πρώτο ευρώ ) και ότι στο διάστημα ισχύος του μέχρι σήμερα έχει καταβάλει στους δικαιούχους ποσά που φτάνουν στο 1 εκατομμ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σύνδεσμο καθώς και για τους βασικούς όρους του ομαδικού συμβολαίου υπάρχουν στο site του ΣΥ.Σ.Π.Α. www.syspa-ote.gr.

Tα γραφεία του Συνδέσμου , τέλος , βρίσκονται στην οδό Βερανζέρου 34 , 6ος όροφος , τα τηλεφωνά του είναι 210-5241410 και 420 , το FAX είναι 2105241430 και το email syspa34@otenet.gr , ενώ λειτουργούν καθημερινά 10.00-14.00.